Svenska kyrkan Jukkasjärvi församling har bytt adress till hemsidan. Ny adress är

www.svenskakyrkan.se/jukkasjarvi

Uppdatera gärna ditt bokmärke.
Du kommer att bli vidarebefordrad till denna sida om fem sekunder.
Om det inte fungerar kan du klicka på adressen ovan.