Jukkasjärvi Församling, Box 87, 981 22 Kiruna, Telefon: 0980-678 00, Fax: 0980-148 90, E-post: jukkasjarvi.forsamling@svenskakyrkan.se