Vad är Diakoni?

Varje kristen människa är kallad till att hjälpa sin medmänniska.
Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. Vidare är det
kristen tro omsatt till handling. En Diakon är satt till att hjälpa de
svagaDiakonens vardag

Diakonen besöker gamla och sjuka och även församlingsbor som är ensamma.
En stund av närhet och andakt kan vara till stor hjälp. Vardagen får ett litet innehåll när någon besöker Dig.

Diakonen leder också arbetskretsar där man samtalar om vardagens bekymmer, sjunger psalmer har andaktsstunder. Arbetskretsarna samlar in pengar, via försäljningar av handarbetsalster, till bl.a Svenska kyrkans internationella arbete (tidigare Lutherhjälpen). Från arbetskretsarna rekryteras volontärer till olika arrangemang som församlingen ordnar.

Diakonen avsätter även tid till krishantering vid skilsmässor, dödsfall samt där det finns behov av stöd från utomstående.

Inom diakonin ingår även arbete med föräldra- och barngrupper.

Slutligen uppvaktas även de församlingsbor som uppnått en aktningsvärd ålder.