Barnverksamheten i Jukkasjärvi församlingSommaravslutning i Jukkasjärvi kyrka

Viktig information!

Följande aktiviteter är tillsvidare inställda:

All barn- och ungdomsverksamhets
Sjukhuskyrkan
Minnesmusik
Arbetskretsar
Meditation
All diakonal verksamhet
Körer
Andakter på äldreboenden

Kyrkan är öppen dagligen. gudstjänster varje söndag kl. 11.00

Schema för vårterminen 2020


Tuolluvaara kyrka

BARNVERKSAMHET: 0-5 år INSTÄLLT!


Måndag kl. 9.30-13.00


Tisdag kl. 9.30-13.00


Torsdag kl. 9.30-13.00
Loftet - Finngatan 1

STORIORER: årskurs 4-6 INSTÄLLT!


Måndag kl.15.00-17.00


Storiorerna gör upphåll under Sportlovet v. 10

Alla är välkomna!

Alla är välkomna!

För information ring
Lise Edlert 0980-129 54
Anita Fors 0980-129 03