Barnverksamheten i Jukkasjärvi församling

Sommaravslutning i Jukkasjärvi kyrka

Schema för vårterminen 2020


Tuolluvaara kyrka

BARNVERKSAMHET: 0-5 år


Måndag kl. 9.30-13.00


Tisdag kl. 9.30-13.00


Torsdag kl. 9.30-13.00


Verksamheten startar v. 4, måndag 20/1.

Loftet - Finngatan 1

STORIORER: årskurs 4-6


Måndag kl.15.00-17.00


Verksamheten startar v. 4, måndag 20/1.
Alla är välkomna!

Alla är välkomna!

För information ring
Lise Edlert 0980-129 54
Anita Fors 0980-129 03