Vår policy för begravningarUnder det senaste året har en ny begravningspastoral tagits fram, i den beskrivs hur Jukkasjärvi församling skall hantera alla de frågor som rör begravningar och begravningsgudstjänsten.

Särskilt betonas att församlingen skall fästa stor vikt vid enskilda sorgehus och avlidnas önskan inför begravningen och dess utformning. Församlingen och dess anställda präster och diakoner är också beredda att finnas tillgängliga för varje sorgehus i samband med dödsfall. Det kan då gälla minnestunder, andakt eller samtalsstöd redan i samband med dödsfallet eller under sjukdomstiden.

Dokumentet finns tillgängligt i sin helhet här på hemsidan.

Läs pastoralen [PDF]